Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de uiterste zorg samengesteld. Dutch Motorcycle Company tracht de informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Er kunnen geen rechten aan deze website ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Dutch Motorcycle Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de Dutch Motorcycle Company of aan zijn licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Dutch Motorcycle Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.